Koire

wydarzenie - Publikacja Fundacji Instytutu Innowacji


 

Naszej marce została poświęcona uwaga w publikacji przygotowywanej w ramach projektu Fundacji Instytutu Innowacji Sustainable urban living – Let’s learn from urban lifestyle. Celem projektu jest rozpowszechnianie wiedzy na temat zrównoważonego stylu życia i konsumpcji oraz promowanie lokalnych twórców i przedsiębiorców.
 


zdjecie0 zdjecie1 zdjecie2
facebook
KoireShop